Akademik Kadro

 

Prof.  Dr.  A. Azmi YETİM (Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Zafer ÇİMEN (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Yrd. Doç. Dr. Fatih YENEL (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Azmi YETİM: Lisans, Y. Lisans, Doktora; Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Zafer ÇİMEN: Lisans; ODTÜ, Y.Lisans, Doktora; Gazi Üniversitesi.

Doç. Dr. Tekin ÇOLAKOĞLU: Lisans, Y.Lisans, Doktora;Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa YAŞAR ŞAHİN: Lisans; Konya Selçuk Üniversitesi; Y.Lisans, Doktora; Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Esin Esra ERTURAN: Lisans, Y. Lisans, Doktora; Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Fatih YENEL: Lisans, Y.Lisans, Doktora;Gazi Üniversitesi.

Yrd. Doç. Dr. Pınar YAPRAK KEMALOĞLU: Lisans; Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Y. Lisans, Doktora; Marmara Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Murat KALFA: Lisans, Y. Lisans; Karadeniz Teknik Üniversitesi, Doktora; Gazi Üniversitesi

Arş. Gör.Dr. Serkan KURTİPEK:Lisans, Y.Lisans; Gazi Üniversitesi

Arş. Gör. Ali ERASLAN: Lisans, Y.Lisans; Gazi Üniversitesi

Arş. Gör. Özgün PARASIZ: Lisans; Ege Üniversitesi